CLT02010 - Obstarávanie gastro technológie do objektu služieb slúžiaceho turistom


Projekt:Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:MONTYCON gastro SK,a.s.,Ferienčíková 18,811 08 Bratislava
Cena:54 788,00
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/oznamy/zlepsenie-turistickej-infrastruktury-sp...