DGV01005 - Dodanie právnych služieb


Projekt:Poradenské centrum Progresfem
Názov verejného obstarávateľa:PROGRESFEM
Víťazný uchádzač:JUDr.Legáth Martin,Nám. Sv.Egídia 68/6,058 01 Poprad
Cena:4 800,00
Zmluva:http://www.progresfem.sk/o-nas/zmluvy/