DGV03007 - Stavebné úpravy miestnosti pre Poradňu pre obete násilia (cez EVO servis)


Projekt:Žiť bez strachu
Názov verejného obstarávateľa:Centrum sociálnych služieb ANIMA
Víťazný uchádzač:Ing. Tibor LATKO - LAROKS, Žltá 1043/23, 010 03 Žilina - 26652,19eur
Cena:26 652,19
Zmluva:http://jefremovska.dsszsk.sk/publicity/2016/zmluvy/