GII01001 - Technológia na lisovanie slamy-rokovacie konanie


Projekt:SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
Názov verejného obstarávateľa:EPPROS, s.r.o.
Víťazný uchádzač:GROLOS s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23,036 01 Martin
Cena:276 000,00
Zmluva:http://www.intechenergo.sk/sinbio/verejne-obstaravanie/