GII01004 - Osobné motorové vozidlá


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:AUTOPOLIS s.r.o.,Panónska cesta 32,851 04 Bratislava
Cena:127 788,95
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/eks