GIIPP001 - Zariadenia pre Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Víťazný uchádzač:BIOTECH s.r.o.,Pod Rovnicami 2,841 04 Bratislava
Cena:900 050,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2689396&l=sk