GIIPP001 - Zariadenia pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Víťazný uchádzač:EXIMA spol. s r.o.,Lazovná 52,974 01 Banská Bystrica
Cena:68 731,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2692337&l=sk