GIIPP001 - Výskumné centrum potenciálu biomasy-stavba


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Víťazný uchádzač:B&R Construction s.r.o.,Medená 5,811 02 Bratislava
Cena:57 000,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2795376&l=sk