GIIPP001 - Dodávka mobilného školiaceho strediska


Projekt:Výskumné centrum potenciálu biomasy
Názov verejného obstarávateľa:BIOMASA, združenie právnických osôb
Víťazný uchádzač:Ján Smieško TOSS,J.Kráľa 777/16,015 01 Rajec
Cena:11 300,00
Zmluva:https://www.biomasa.sk/index.php/o-nas/verejne-obstaravanie/zakazka-poda-s-9-...