INC01006 - Nákup výpočtovej a informačno-komunikačnej techniky (zopakované VO)


Projekt:Multikulturalizmus v našej škole
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Štítnik
Víťazný uchádzač:MAX XL, s.r.o.,Jarková 108, 049 41 Pača
Cena:14 619,00
Zmluva:http://www.zsstitnik.sk/index.php?id=17&eregister=zmluvy