Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018!

21.12.2017
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2018! 
Odbor grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR