Evaluačná správa programu Kultúrne dedičstvo

25.06.2018
V mesiacoch 03-06/2018 prebehla evaluácia programu "Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ realizovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, ktorú vykonala spoločnosť ERUDIO, s.r.o. Prievidza.