Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska 2014-2021

The Launching Conference of the EEA and Norway Grants 2014-2021

24.09.2018

The Launching Conference at which the new programmes of the EEA and Norway Grants 2014-2021 will be presented, will take place: on 15 November 2018, 9:30 A.M. Hotel Bôrik Hotel, Bratislava. The capacity of th...

Innovation Norway - program "Sociálny dialóg - dôstojná práca" - Otvorenie výzvy pre cestovné granty za účelom vývoja budúcich bilaterálnych partnerstiev

Innovation Norway - Call for Travel Support under Programme "Social dialogue - Decent work"

08.08.2018

The Innovation Norway as the Programme Operator of the Programme "Social Dialogue - Decent work" has launched the first Call for Travel Support. The objective of the Travel Support is to facilitate establishment of bi...

 Prvá séria skvelých filmových dokumentov o zrekonštruovaných pamiatkach v rámci programu Kultúrne dedičstvo bude vysielaná v RTVS na :2 v priebehu augusta 2018!

Wonderful movies about renovated monuments under Cultural Heritage Programme

10.07.2018

The creation of collection of 21 film documents was supported by the EEA Grants and co-financed by the State Budget of the SR under Programme “Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage & Promoti...

Evaluačná správa programu Kultúrne dedičstvo

The Evaluation Report of Cultural Heritage Programme

25.06.2018

The ex post evaluation of Programme "Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage & Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage" was carried out in the period March...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vydal prvú celoeurópsku digitálnu výročnú správu grantov EHP a Nórska

Financial Mechanism Office in Brussels issued the FIRST DIGITAL ANNUAL REPORT!

14.06.2018

Financial Mechanism Office in Brussels issued the FIRST DIGITAL ANNUAL REPORT "BRINDING EUROPE". More information: https://eeagrants.org/News/2018/Another-year-of-achievements-our-first-digital-annual-report. Fi...

Spustenie Fondu pre regionálnu spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska

Launching of the new EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

24.01.2018

Iceland, Liechtenstein and Norway have announced a new fund that supports regional cross-border and transnational projects proposing shared solutions to Europe’s common challenges. Funding is available within all prio...

Brožúra grantov EHP a Nórska 2009-2014

New brochure about EEA and Norway Grants 2009-2014 in Slovakia

18.01.2018

The Office of the Government of SR and the Norwegian Embassy in Slovakia issued the brochure of EEA and Norway Grants 2009-2014 in Slovakia.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018!

Merry Christmas and Happy New Year 2018!

21.12.2017

Merry Christmas and Happy New Year 2018!  EEA and Norway Grants Department, The Office of the Government of the SR

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 plne rezervované. Začína sa tvoriť rezervný zoznam pre žiadosti o príspevok

The available sources for Bilateral Fund at National Level fully reserved. The reserve list of submitted Grant Applications has been launched

22.05.2017

The allocation within Bilateral Fund at National Level for 2016 has been fully reserved for Grant Applications, which met stated formal criteria. The Grant Applications submitted after 21 May 2017 will be sent to the...

Záverečná konferencia programu Kultúrne dedičstvo

The Closing Conference of Cultural Heritage Programme

19.05.2017

The Government Office of the Slovak Republic as the Programme Operator of the Cultural and Natural Heritage Programme funded by the EEA Grants and State budget of the SR would like to inform you that Closing Conferenc...

Záverečná konferencia programu Domáce a rodovo podmienené násilie

The Closing Conference of the Domestic and Gender-based Violence Programme

19.05.2017

The Government Office of the Slovak Republic as the Programme Operator of the Domestic and Gender-Based Violence Programme funded by the Norway Grants and State budget of the SR would like to invite you at the Closing...

Záverečná konferencia programu Cezhraničná spolupráca

The Closing Conference of the Cross-border Cooperation Programme

19.05.2017

The Government Office of the Slovak Republic as the Programme Operator of the Cross-border Cooperation Programme funded by the Norway Grants and State budget of the SR would like to inform you that the Closing Confere...

Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

The Closing Conferences of the Adaptation to Climate Change Programme and Green Industry Innovation Programme

12.05.2017

The Government Office of the SR as the Programme Operator for programme SK02 Adaptation to Climate Change and the Programme Operator for SK07 Green Industry Innovation Programme financed by the EEA / NORWAY GRANTS org...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli oznámil spustenie Fondu v rámci grantov EHP a Nórska, ktorý je zameraný na zamestnanosť mladých

Financial Mechanism Office in Brussels announces the launch of the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

05.05.2017

Recognising the strong link between social and economic equality and participation in the labour market, the Fund for Youth Employment specifically aims to support transnational projects that promote sustainable and q...

Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom

Action Day Sexist Countering Hate Speech

08.03.2017

Within the frame of International Women's Day, the EEA and Norway Grants has joined the "Action Day Sexist Countering Hate Speech", which was announced by the Council of Europe this week. More information about this ...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku

Financial Mechanism Office: Invitation to bid - Fund Operator for the Active Citizens Fund in Slovakia

16.01.2017

The Financial Mechanism Office – the secretariat of the EEA and Norway Grants – is seeking a Fund Operator to develop and implement the EEA Grants programme for civil society in Slovakia 2014-2021 (the ‘Active Citiz...

Vytvorenie spoločnej alokácie pre tematické komponenty v zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 a informácie o aktuálne voľných finančných prostriedkov pre financovanie žiadosti o príspevky

The creation of common allocation for thematic components in accordance with Announcement on the launching of the Bilateral Fund at National Level ...

01.12.2016

In accordance with the Announcement on the launching of the Bilateral Fund at National Level, point M., the National Focal Point has by 30th November, 2016 merged available funds from all components into one allocatio...

Memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom boli dnes podpísané v Bratislave.

The Memoranda of Understanding (MoUs) on implementation of EEA and Norway Grants between Slovakia and Norway, Iceland and Liechtenstein were signed...

28.11.2016

The official ceremony on the occasion of signing Memoranda of Understanding on the implementation of EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 was held on 28 November 2016 at 2:00 P.M. in the...

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

Updated Announcement on the launching of the Measure B of the Bilateral Funds – extension of the period for submission of the Grant Application

10.11.2016

The Office of the Government of the Slovak Republic as the Programme Operator for:   SK02 Programme - Adaptation to Climate Change (ACC) – PA7 SK05 Programme - Conservation and Revitalisation of Cultural and Natura...

1 2 »