Moderné využitie dažďovej vody na základnej škole v Hontianskych Nemciach - [ACC03034]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 37 240,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 37 240,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 179,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 179,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.