KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta - [ACC03050]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 37 606,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 37 607,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 272,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 272,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.