EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES - [ACC03051]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 39 758,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 39 758,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 280,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 280,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.