Zelené inovácie v priemysle - SK07


Finančný príspevok: 14 628 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Innovation Norway

Hlavné zameranie:
 
zvýšenie tvorba zelených pracovných miest a podpora zeleného podnikania