Sociálna inklúzia - SK04


Finančný príspevok: 1 000 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Rada Európy

Špecifické záujmy: 
Program bude zameraný na špecifické problémy rómov. Finančné prostriedky budú doplnkové a podporujúce národné stratégie v oblasti sociálnej inklúzie.