ACC02002 - Realizačný projekt na "Podzemné nádrže pre zachytenie a využitie dažďovej vody"


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Zvolen
Víťazný uchádzač:LEDEX spol. s r.o., Jánošíkova 5, 942 01 Šurany
Cena:7 440,00
Zmluva:http://egov.zvolen.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CIZ%2fptDlije9blNt...