ACC02002 - nVypracovanie projektovej dokumentácie k časti 3 pre "Bioklimatické retenčné vodné toky"


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Technická univerzita Zvolen
Víťazný uchádzač:3) LESEL, s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
Cena:11 280,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1771204&l=sk