ACC02002 - Realizačný projekt na "Rekonštrukciu časti plochej strechy autobusovej stanice vo Zvolene na vegetačnú plochú strechu


Projekt:Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Zvolen
Víťazný uchádzač:VAX PROJEKT s.r.o., Bystrický rad 81, 960 01 Zvole
Cena:10 680,00
Zmluva:http://egov.zvolen.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CJYrOJcB4neYy14Bx9...