ACC03002 - Služby - polohopisné a výškopisné zameranie areálu školy


Projekt:Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Bracovce
Víťazný uchádzač:GEOPLAN, L.Svobodu, Ing. Aurélia Basaríková, L.Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad
Cena:590,00
Zmluva:http://www.zsbracovce.edu.sk/wp-content/uploads/geoplan_2014.pdf