ACC03002 - Vypracovanie projektovej dokumentácie (zopakované VO)


Projekt:Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Bracovce
Víťazný uchádzač:Ing. Magdalená Ostrožovičová, Hlavná 70/142, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Cena:1 700,00
Zmluva:http://www.zsbracovce.edu.sk/wp-content/subory/gardenplan_zmluva.pdf