ACC03004 - Projektová dokumentácia (zopakované VO)


Projekt:Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Slanec
Víťazný uchádzač:GEOLAND TOP s.r.o., ul. Mieru 33, Sobrance
Cena:2 820,00
Zmluva:http://skolaslanec.edupage.org/files/zmluv_o_poskytnuti_sluzieb.pdf