ACC03008 - Opatrenia na zadržanie dažďovej vody


Projekt:MODERNÁ ŠKOLA
Názov verejného obstarávateľa:Banskobystrický samosprávny kraj
Víťazný uchádzač:Magic Gardens, s.r.o. Wolkerova 10420, 974 04 B. Bystrica
Cena:17 333,04
Zmluva:https://www.vucbb.sk/Portals/0/CRZ/Zmluva_Magic_Garden-1.pdf