ACC03012 - Propagačné materiály - "Propagácia projektu Košická priemyslovka - Škola zdravej klímy"


Projekt:"Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLIMY"
Názov verejného obstarávateľa:Stredná priemyslená škola, Komenského 2, Košice
Víťazný uchádzač:HI-Reklama, s.r.o., Komenského 11/A,040 01 Košice
Cena:1 430,55
Zmluva:http://www.priemyslovka.sk/store/file/Zmluva_c_02_VO_2015.pdf