ACC03014 - Výroba a inštalácia zelenej steny, vybudovanie jazierok a bylinkovej záhrady


Projekt:Modrá škola v Štiavnických Baniach
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Maximilána Hella
Víťazný uchádzač:Jaroslav Škojec, Hlboká 3955/5, 974 11 Banská Bystrica
Cena:23 937,46
Zmluva:http://zakladnaskola.com/dokumenty/Zmluva_o_dielo_ZS-Skojec.pdf