ACC03021 - Trieda v prírode - Altán


Projekt:Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podvysoká 307
Víťazný uchádzač:TEMPRO – Stavebná firma s.r.o., Horná ul. 126, 022 01 Čadca
Cena:8 299,96
Zmluva:http://zspodvysoka.edupage.org/zmluvy/ZMLUVA_O_dielo.pdf