ACC03023 - Stavebné práce - Realizácia vodozádržných adaptačných opatrení


Projekt:VODA OKOLO NÁS - WAU
Názov verejného obstarávateľa:Špeciálna základná škola internátna Bytča
Víťazný uchádzač:Milan Gaňa - CLEANEX, Gaštanova 1008/29, 014 01 Bytča
Cena:23 987,88
Zmluva:http://www.szsibytca.sk/files/zmluvy/2015/Zmluva_o_dielo_c_001_2015_WAU.pdf