ACC03027 - Nákup kancelárskych potrieb


Projekt:Eko-klimax 2014
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Martin
Víťazný uchádzač:Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, Prievidza
Cena:1 861,70
Zmluva:https://drive.google.com/folderview?id=0B7crNhJ3qhJuclpqWjRTdk1JU1U&usp=shari...