ACC03034 - Moderné využitie dažďovej vody - stavebné a záhradnícke služby


Projekt:Moderné využitie dažďovej vody na základnej škole v Hontianskych Nemciach
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77
Víťazný uchádzač:MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza
Cena:25 554,00
Zmluva:http://zshontianskenemce.edupage.org/files/Vybudovanie_adaptacnych_opatreni_k...