ACC03035 - Revitalizácia zelene (zopakované VO)


Projekt:Revitalizuj a zachráň planétu
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
Víťazný uchádzač:JV INTERSAD, spol. s.r.o.
Cena:21 398,15
Zmluva:http://www.zverejni.info/files/37840517/Revitalizácia%20zelene.pdf