ACC03042 - Rekonštrukcia a revitalizácia školského dvora


Projekt:MODRÁ TILGNERKA
Názov verejného obstarávateľa:Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Víťazný uchádzač:B4you s.r.o., Veltlínska 2, 902 01 Pezinok
Cena:9 399,50
Zmluva:http://tilgnerka.edupage.org/zmluvy/Dazdova_zahrada_Tilgnerova_14_BA.pdf