ACC03042 - Zelená strecha s hydroizoláciou


Projekt:MODRÁ TILGNERKA
Názov verejného obstarávateľa:Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Víťazný uchádzač:CarniHerba, Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava
Cena:11 072,00
Zmluva:http://tilgnerka.edupage.org/zmluvy/Zmluva_o_dielo_strecha_Tilgnerova_BA.pdf