ACC03042 - Úprava podkladu a políženie zatrávňovacích tvárnic


Projekt:MODRÁ TILGNERKA
Názov verejného obstarávateľa:Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Víťazný uchádzač:Šebík Stanislava, Uhrova 1, 831 01 Bratislava
Cena:8 893,35
Zmluva:http://tilgnerka.edupage.org/zmluvy/20150615111652(1).pdf