ACC03043 - Zabezpečenie služby spojenej s verejným obstarávaním


Projekt:POZNÁVACIA ZÁHRADA
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Cernina
Víťazný uchádzač:Ing. Štefan Potemri, ul. Záhradná 23,080 01 Prešov
Cena:3 000,00
Zmluva:http://zscernina.edupage.org/zmluvy/zmluva_o_poskytovani_sluzieb.pdf