ACC03045 - TA a externý manažment


Projekt:Opatrenia na podporu výparu , proti suchu a využití dažďovej vody na ZŠ v Topoľníkoch
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – AlapiskolanHlavná 115,Topoľníky – Nyárasd
Víťazný uchádzač:Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen
Cena:4 980,00
Zmluva:http://www.zstopolniky.sk/parts/zmluvy/Zmluva-Vodales.pdf