ACC03050 - Kvapka:kolobeh vody a príprava komunitného arboréta - dažďová záhrada a miniarborétum (zopakované VO)


Projekt:KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
Víťazný uchádzač:EUROTREND SK s.r.o., Priemyselná 1/3860, 071 01 Michalovce
Cena:17 098,50
Zmluva:http://zsbudkovce.edupage.org/zmluvy/Dazdova_zahrada_a_miniarboretum.pdf