ACC03055 - Nákup tovaru - podzemný zásobník dažďovej vody s príslušenstvom


Projekt:Modrá škola na Kysuciach
Názov verejného obstarávateľa:Stredná odborná škola strojnícka
Víťazný uchádzač:EKODREN s.r.o., Ing. Pavol dubek, Nová 15, 902 03 Pezinok
Cena:3 119,04
Zmluva:http://www.souknm.sk/sites/default/files/EKODREN_0.pdf