ACC03055 - Služby - revitalizácia drevín


Projekt:Modrá škola na Kysuciach
Názov verejného obstarávateľa:Stredná odborná škola strojnícka
Víťazný uchádzač:SEIDL s.r.o., J.Sklenára 15, 010 01 Žilina
Cena:1 444,80
Zmluva:http://www.souknm.sk/sites/default/files/Mandatna%20zmluva%20Seidl_0.pdf