ACC03059 - Zabezpečenie experta pre oblasť zmeny klímy


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej
Názov verejného obstarávateľa:Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Víťazný uchádzač:K.R.K., Ludvika Svobodu 1636/3, 979 01 Rimavská Sobota
Cena:3 719,00
Zmluva:http://ezsrs.edupage.org/zmluvy/Zmluva__na_zabezpecenie_experta_zmena_klimy.pdf