ACC03060 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole
Názov verejného obstarávateľa:Stredná odborná škola
Víťazný uchádzač:PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika
Cena:1 498,99
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2018066&l=sk