ACC03062 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v základnej škole s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch
Víťazný uchádzač:Construction s.r.o., 64, 956 32 Nadlice
Cena:1 296,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2016195&l=sk