CBC01012 - Reklamné a propagačné predmety


Projekt:Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj
Názov verejného obstarávateľa:Štátna ochrana prírody SR
Víťazný uchádzač:REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava
Cena:3 890,56
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2098504&l=sk