CLT01004 - Dodávka materiálu - žrďovina ihličnatá na obnovu oplotenia a sprístupnenie židovského cintorína, vrátane dopravy a vyloženia


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľa
Víťazný uchádzač:Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Ing. Jána Pačesa, Hlavná 1, 080 01 Prešov
Cena:2 160,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/08/Obec-Topola-obj.-1...