CLT01010 - Reklamné služby a služby spojené s tlačou


Projekt:Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí
Názov verejného obstarávateľa:Štátne divadlo Košice
Víťazný uchádzač:Rabaka reklamné panely s.r.o., Rampova 5, 040 01 Košice
Cena:23 379,60
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1778951&l=sk