CLT02001 - Externý projektový manažment (zopakované VO)


Projekt:Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Žilina
Víťazný uchádzač:Centire s.r.o., Zahradnícka 72, 821 08 Bratislava
Cena:22 560,00
Zmluva:https://egov.zilina.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CF4rq4mlYKTEp51kI...