CLT02002 - Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň - obnova východného krídla


Projekt:HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže
Názov verejného obstarávateľa:Slovenské národné múzeum
Víťazný uchádzač:Obnova s.r.o.,J.Kmeťa 12,969 01 Banská Štiavnica
Cena:244 000,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2079907&l=sk