CLT02007 - Tvorba a tlač propagačných materiálov


Projekt:Hrad Ľupča - Obnova horného nádvoria
Názov verejného obstarávateľa:Železiarne Podbrezová
Víťazný uchádzač:AC-IDEA s.r.o., Kynceľová 30, 974 01 Banská Bystrica
Cena:1 756,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii