CLTPP001 - Návrh dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve - pojazdná dieľňa (3 ks nové špeciálne motorové vozidlá)


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
Cena:160 174,14
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1468154&l=sk